Център за спешна медицинска помощ
Кюстендил

Вътрешни правила за реда за поддържане на обявените електронни адреси за връзка с граждани, разглеждане на получени въпроси, сигнали, предложения, подготовка и изпращане на отговори

Прикачени документи

Вътрешни правила.pdf