Център за спешна медицинска помощ
Кюстендил

Обект на дейност

Обект на спешна медицинска помощ са:

  1. Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
  2. Болни и пострадали, потърсили сами помощ във ФСМП на ЦСМП;
  3. Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;
  4. Жени със започващо раждане или аборт;
  5. Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;
  6. Болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.

Качеството на оказаната в лечебното заведение спешна медицинска помощ трябва да отговаря на правилата за добра медицинска практика.