Център за спешна медицинска помощ
Кюстендил

Организация на дейността

В ЦМСП - Кюстендил са изградени и работят две информационни системи:


1. Национална система за спешни повиквания е единен европесйки номер 112, чрез която постъпват всички повиквания за очакване на СМП от център 112-София, касаещи област Кюстендил.

2. Информационна система за регулиране и проследяване на получените повиквания със съобщения приложения. Чрез нея се кординира:

  • Управление на потребители.
  • Управление на номенклатури.
  • Регистриране на обаждания.
  • Регистриране на междинни досиета по случаи.
     

За проследяване в реално време маршрута на медицински екипи и кординиране на непрекъсната комуникация стях.


ЦСМП Кюстендил разполага с 12 санитарни автомобила снабдени с бордови комплекти - GPS - система за кординация. Последната позволява навременно пренасочване на елемент, ефективен контрол върху разхода на гориво, защита срещу кражби и изготвяне на различни справки.
Дежурните в РКЦ- Кюстендил поддържат непрекъсната връзка с мобилен екип чрез въведена валидна мобилна мрежа или радиомрежа при необходимост.