Център за спешна медицинска помощ
Кюстендил

История и кратки данни

   Центърът за спешна медицинска помощ-Кюстендил е създаден на основание Постановление номер 195 на Министерския съвет от 1995 година.

 

   Центърът за спешна медицинска помощ-Кюстендил е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа, по смисъла на Закона за лечебните заведения.

 

   На основание чл. 35, ал. 2 от Закона за лечебните заведения е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище админастративния център на Кюстендил.