Център за спешна медицинска помощ
Кюстендил

Обявява конкурс за длъжността: „Главна медицинска сестра в Център за спешна медицинска помощ” за срок от 3 (три) години

-