Център за спешна медицинска помощ

Кюстендил

 

Центърът за спешна медицинска помощ-Кюстендил е създаден на основание Постановление номер 195 на Министерския съвет от 1995 година.

 

Центърът за спешна медицинска помощ-Кюстендил е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа, по смисъла на Закона за лечебните заведения. На основание чл. 35, ал. 2 от Закона за лечебните заведения е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище админастративния център на Кюстендил.

Контакти
Спешен телефон: 112Адрес: пл. 7-ми януари №1Еmail : csmp_kus@mbox.contact.bgРегистратура: 078 550 151